Browsing articles in "sklep internetowy"
Mar
11
2015

Nowe formy reklamy w mediach społecznościowych

Luty 2015 przyniósł prawdziwy rozwój reklamy w mediach społecznościowych. Oczywistym jest, że głównym celem tych zmian jest wzrost marży danego medium jednocześnie reklamodawca może w lepszy sposób dotrzeć do odbiorców reklamy.

Facebook

Nowy system ma monitorować efektywności reklam co ma wpłynąć na lepsze dostosowanie wyświetlanych reklam do potrzeb użytkownika co w prostej linii powinno prowadzić do wzrostu konwersji. Ocena ma bazować na informacji zwrotnej od konsumenta poprzez zliczanie kliknięć w „ukryj” albo „zgłoś”. Częstsze odrzucanie reklam będzie zmniejszało jej szanse dla danego użytkownika.

Instagram

Nowością jest możliwość dodawania kilku zdjęć do jednego posta oraz możliwość dodawania linków pod zdjęciami.

Pinterest

Przecieki z tego portalu społecznościowego w ramach wywiadu zaprezentowanego na łamach Re/Code twierdzą, że w ciągu tego roku pojawi się opcja „kup”. Oczekuje się, że może to poprawić i tak olbrzymi potencjał sprzedażowy tej platformy.

Share
Lut
15
2015

VAT za usługi elektroniczne 2

Od 1 stycznia 2015 nastąpiły zmiany w podatku VAT dla usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, pisaliśmy o tej zmianie w poprzednim poście. Zmianie uległo określenie miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT, tym miejscem stało się miejsce zamieszkania/ pobytu usługobiorcy. Dla kupującego zmianie ulega oczywiście wysokość ceny końcowej za usługę, dla przedsiębiorcy zmian jest więcej:

Konieczność prowadzenie ewidencji

Podatnik (przedsiębiorca) musi prowadzić ewidencję, którą musi przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym świadczona była usługa. Taka ewidencja powinna zawierać następujące punkty:

 • oznaczenie państwa konsumenta dla którego świadczymy usługę;
 • rodzaj świadczonej usługi;
 • datę świadczenia usługi;
 • podstawę podatku ze wskazaniem waluty;
 • kwoty podwyższające albo zmniejszające podstawę;
 • zastosowaną stawkę VAT;
 • kwotę należnego podatku VAT wraz z walutą;
 • datę i kwotę otrzymanej płatności;
 • jeżeli wystawiona była faktura – informacje zawarte na fakturze;
 • imię i nazwisko usługobiorcy (o ile jest znane);
 • informacje wykorzystane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę (np. adres IP).

Formy rozliczenia

W związku z koniecznością rozliczania podatku VAT za usługi elektroniczne podatnik (przedsiębiorca) musi rozliczyć się każdym urzędem skarbowym, każdego kraju członkowskiego do którego świadczył usługi. To oczywiście pociąga za sobą konieczność rejestracji podatkowej w każdym kraju. Na szczęście Unia Europejska umożliwia (fakultatywne) rozwiązanie pod postacią systemu MOSS. Dzięki temu, przedsiębiorca może rozliczyć się z jednym wybranym urzędem podatkowym w kraju swojej siedziby (w Polsce jest to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście). Oczywiście wymaga to osobnej rejestracji. Ważną kwestią jest, że konieczność rozliczania podatku VAT za usługi elektroniczne dotyczy również przedsiębiorców zwolnionych „podmiotowo” z podatku VAT.

Deklaracja

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT do 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału w którym nastąpiła sprzedaż usług elektronicznych. Ciekawą kwestią jest obowiązek składania deklaracji zerowych, tj. nawet jeżeli w kwartale nie odbyła się, żadna sprzedaż to i tak podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Więcej informacji dostępnych jest między innymi w broszurze Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+MOSS+styczen+2015.pdf


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share
Lut
9
2015

VAT za usługi elektroniczne

W całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2015 uległa zmianie metoda rozliczania VAT przy sprzedaży usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych dla odbiorców będących osobami fizycznymi (e.g reklamy internetowej, e-booków, kursów itd.) Nie uległy zmianie zasady opodatkowania w przypadku sprzedaży dla firm.

Sytuacja do 31 grudnia 2014

Do końca 2014 przedsiębiorca sprzedając swoje usługi elektroniczne osobie z państwa unijnego opodatkowywał sprzedaż podatkiem VAT w państwie z którego pochodził.

VAT za usługi elektroniczne po 1 stycznia 2015

Miejscem opodatkowania usług elektronicznych staje się kraj nabywcy będącego osoba fizyczną, przy wykorzystaniu stawek VAT kraju nabywcy. Tak samo przedsiębiorca zostanie zobowiązany do rejestracji w celu rozliczenia podatku VAT od takiego obrotu w kraju nabywcy.

Dlaczego zmieniono metodę naliczania VAT za usługi elektroniczne

Już powyższy skrócony opis zmiany w metodologi VAT za usługi elektroniczne, powoduje dla większości przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż takich usług spore komplikacje organizacyjne i prawne. Dlatego na usta ciśnie się pytanie dlaczego Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić taką zmianę?

Idea wydaje się szczytna, kraje unijne zwróciły uwagę, że duże międzynarodowe korporacje stosują rożnego typu schematy prawne w celu uniknięcia płacenia podatków (tak zwana optymalizacja podatkowa). Oczywiście przez to budżety krajów unijnych traciły miliony euro, które można było by przeznaczyć na ważne cele społeczne [!sarkazm]. To jest trywialna przyczyna wprowadzenia zmian. Oczywiście duże podmioty będą w stanie wydelegować kilku informatyków oraz zatrudnić odpowiedniego konsultanta z innej wielkie firmy w celu stworzenia odpowiedniego systemu wdrażającego zmiany, mały biznesmen zapewne nie będzie miał aż takich możliwości.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share
Lut
8
2015

Nowe przyciski w ramach Facebook

Na początku grudnia 2014 roku Facebook ogłosił pojawienie się kilku nowych przycisków poza znanym już „lubię to”.  Wkrótce administratorzy stron Facebook będą mogli wybrać pomiędzy następującymi możliwościami, dającymi szanse dopasować akcje do potrzeb biznesowych:

 • Rezerwuj (Book Now);
 • Odezwij się do nas (Contact Us);
 • Wykorzystaj aplikację (Use App);
 • Graj (Play Game);
 • Kup (Shop Now);
 • Zapisz się (Sign Up);
 • Obejrzyj film (Watch Video).

Dla właścicieli sklepów internetowych najważniejszym może okazać się „kup to”, który ma automatycznie przenosić użytkownika Facebooka do strony umożliwiającej zakup danego produktu.

Nowe przyciski dostępne są dla użytkowników w USA, zaś wdrożenie ich w pozostałych krajach planowane jest na rok 2015. Powyższe nazwy przycisków są wolnym tłumaczeniem autora bloga i mogą się w przyszłości różnic.

Więcej informacji na temat nowych przycisków dostępnych jest na oficjalnej stronie Facebook dla biznesu

https://www.facebook.com/business/news/call-to-action-button

Share
Sty
31
2015

Niezamówione informacje handlowe zmiany w prawie

Nowa ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014, która weszła w życie 25 grudnia 2015 nie tylko zmusiła sklepy internetowe do zmiany regulaminów (o czym pisałem w jednym z wcześniejszych postów) wprowadziła również ważne zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne regulującą między innymi zagadnienia marketingu internetowego. Dzięki zmianie art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne przed niechcianą informacją handlową (spam) chronieni są wszyscy użytkownicy końcowi urządzeń telekomunikacyjny a nie tylko osoby fizyczne jak to wynika z art. 10 ust. 1 ustawy O świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nowe brzmienie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego jest następujące (zmiany zostały pogrubione)

 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Stosując powyższy przepis literalnie, zakazana jest każda forma marketingu bezpośredniego, chyba że abonent wyraził na to zgodę. Za formy marketingu bezpośredniego uznać powinniśmy:

 • email z ofertą handlową;
 • reklamę na stronie internetowej;
 • SMS – y z ofertami handlowymi;
 • telefony z ofertami handlowymi.

W rożnych źródłach internetowych prowadzone są rozważania, czy powyższa zmiana zabrania również wysyłanie zapytania o zgodę na przesłanie oferty handlowej.

Kontynuując w temacie spamu, warto zapoznać się z raportem „Analiza rynku spamu w Polsce” przygotowanym przez Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Okazuje się, że ok. 78% wiadomości przechodzących przez sieć Smart Protection Network (TM) jest zakwalifikowana jako spam co plasuje Polskę w środku stawki jednak zdecydowanie powyżej innych krajów rozwiniętych (e.g. Niemcy 52%).


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share
Sty
25
2015

Reklama lokalna przez Facebook

Facebook uruchomił nową opcję reklamodawców, reklamy lokalne (eng. Local Awareness) czyli formy reklamy nastawione na osoby  znajdujące się w pobliżu danej firmy. W czasach kiedy sprzedaż poprzez wszystkie dostępne nam  kanały (e.g. internet, telefon i sprzedaż stacjonarna) jest koniecznością reklamy tego typu pozwalają przyciągnąć klientów, którzy mieszkają albo przebywają w pobliżu biura naszej firmy albo naszego sklepu.

Stworzenie reklamy lokalnej, jak przekonuje Facebook, wymaga kilku prostych kroków. Wystarczy otworzyć narzędzie do tworzenia treści reklamowych, podać adres naszego biznesu oraz zasięg w ramach którego nasza reklama ma być widoczna. Dodatkowo można wprowadzić standardowe kryteria jak płeć i wiek osób do których kierujemy nasz komunikat reklamowy. Ostatnim krokiem jest stworzenie treści reklamy jak dodanie zdjęć i tekstu oraz możliwe dodanie odpowiednich przycisków np. umożliwiających ustalenie trasy do naszej firmy.

Na dzień dzisiejszy reklamy lokalne w ramach Facebook dostępne są w USA, zaś  w pozostałych krajach będą dostępne w ciągu kilku miesięcy.

Więcej można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/business/news/facebook-local-awareness

Share
Gru
29
2014

Nowe regulacje odnośnie ochrony danych osobowych, już od 1 stycznia 2015

Po zmianach wprowadzonych 25 grudnia 2014, które spowodowały rewolucje w wielu regulaminach sklepów internetowych władza ustawodawcza dała szanse pracy kolejnym kancelariom prawniczym wspierający sklep internetowe. Wraz z ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z 7 listopada 2014, pomiędzy zmianami w Kodeksie Pracy, prawie energetycznym i wieloma innymi ustawami wprowadzono ważne uproszczenia w metodzie rejestrowania zbiorów danych osobowych. Niestety tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych po zmianach nie został jeszcze opublikowany, zaś GIODO nie informuje o zmianach na swojej stronie, dlatego nie wiemy jak zmiany będą interpretowane.

Artykuł 9 ustawy o ułatwieniu zmienia brzmienie kilku artykułów w ustawie o ochronie danych osobowych.  Według nowych przepisów Administrator Danych Osobowych (e.g. właściciel sklepu internetowego) nie ma obowiązku bezpośredniego rejestrowania zbioru w GIODO (z wyłączeniem zbiorów,  o których mowa w art. 27 ust. 1 o ochronie danych osobowych np. rasa, poglądy polityczne) pod warunkiem powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który musi zostać zarejestrowany w GIODO (nowy artykuł 36a -36 c ustawy o ochronie danych osobowych).

W przypadku powołania ABI, GIODO zwraca się do ABI o dokonanie sprawdzenia:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowy;

Podsumowując, wprowadzona zmiana zgodnie z nazwą ustawy, którą ja wdrożono powinna stanowić ułatwienie, jednak brakuje interpretacji dla niej w szczególności otwartą kwestią pozostaje co z już zgłoszonymi zbiorami?

Podstawy prawne:


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share
Gru
17
2014

Kiedy system zawodzi

Do tej pory uważałem Paczkomaty InPost za świetny pomysł biznesowy i bardzo wygodne rozwiązanie dla klientów. Dziś miałem okazję przekonać się osobiście co się stanie kiedy system osiągnie szczyt swoich możliwości i w Paczkomacie przesyłki się nie zmieszczą, o co w okresie przedświątecznym nie trudno.

Zamiast standardowego SMS-a z numerem przesyłki i kodem do jej odebrania przyszła informacje:

UWAGA ZMIANA! Wyjątkowo zapraszamy po odbiór paczki … u Mikołaja PRZY! Paczkomacie … od teraz do 21:00

Niestety, w moim przypadku Mikołajem był zasapany Pan (któremu swoją drogą współczuję nieciekawej roli) z przewieszonym przez szyję identyfikatorem InPost przy minivanie z kogutem korporacji taksówkarskiej z przesyłkami wrzuconymi do bagażnika a listą pokwitowań przechodzącą z ręki do ręki osoby odbierającej. Kolejka chętnych dosyć długa, Pan z zerową świadomością jak wydawać przesyłki wydawał je przypadkowym osobom z telefonem znającym numer przesyłki bez sprawdzenia danych osobowych. Nie jestem też przekonany czy uda mu się otrzymać zapłatę za wszystkie przesyłki za pobraniem.

Niestety eleganckie rozwiązanie biznesowe jakim jest Paczkomat ma nader kiepskie procesy stojące za nim co się dzisiaj ujawniło w momencie zatkania się systemu.

Share
Lis
10
2014

Jeżeli nie Google Analytics to co?

Prowadząc sklep internetowy inwestujemy w reklamę, pozyskujemy opinie i robimy wszystko aby zwiększyć ruch an stronie sklepu, który ma przełożyć się na co raz większą sprzedaż. Kiedy pozyskamy już ruch dla naszej strony warto dowiedzieć się które z naszych aktywności przynoszą najlepszy skutek aby je zintensyfikować.  W tym celu wykorzystuje się różne rozwiązania mające na celu analizę ruchu na stronie. Najpopularniejszym jest Google Analytics jednak warto poznać rozwiązania konkurencyjne.

PIWIK

Jest ważną alternatywą dla Google rozwijaną od 2007 roku w Wielkiej Brytanii, bazującą na otwartym kodzie. Umożliwia śledzenie danych w czasie rzeczywistym, analitykę e- commerce, konwersję celu i zdarzeń, geolokalizację i wiele innych analiz w tym analitykę w wersji mobilnej. Wersja podstawowa jest darmowa, istnieją również plany pro w ramach których otrzymuje się wsparcie techniczne. W planach jest rozwój analizy testów A\B oraz w drożenie łącza z głównymi systemami CRM.

PIWIKKISSmetrics

Za jedyne 179$ miesięcznie możemy się dowiedzieć nie tylko co się dzieje na naszej stronie ale faktycznie kto tego dokonał, niezależnie czy wrócił do naszej strony po 3 czy 6 miesiącach. A to wszystko w celu optymalizacji konwersji. Umożliwia testy A\B i wiele innych analiz.

Kiss metricsOWA

Dla wszystkich ceniących prywatność i lubiących samodzielność, wystarczy własny serwer aby wykorzystywać własne, niezależne statystyki w 100% za darmo (Licencja GPL). Wszystko co oferuje Google Analytics na własnych zasadach. Dostępna jest też w postaci plugin do WordPress-a, dlatego może być ciekawą alternatywą dla osób rozwijających swój biznes w oparciu o tą właśnie platformę.

OWAMouseflow

Tonie jest 100% alternatywa dla Google Analytics raczej uzupełnienie, gdyż umożliwia tworzenie map poruszania się klientów po stronie internetowej nie tylko na podstawie kliknięć linków ale faktycznych ruchów myszki. Technologia w zasadzie jest prosta, zgodnie z informacjami na stronie dostawcy skrypt wysyła w krótkich (sekundowych) odstępach czasu informacje o pozycji kursora, analiza zachowania klienta jest zostawiona właścicielowi strony. Wszystko dostępne w różnych planach opłat w zależności od wielkości ruchu na stronie.

MouseflowNa rynku dostępne jest wiele innych, zwykle płatnych platform analitycznych udostępniających rożnego typu analizy. Część z nich powiązana jest z innymi usługami np. web- marketing. Inne są nastawione na wspieranie urządzeń mobilnych. Każdy znajdzie odpwoiednie narzędzie dla swoich potrzeb.

Share
Paź
17
2014

Więcej zmian w prawie dla sklepów internetowych w grudniu 2014

Nowe przepisy odnośnie sprzedaży żywności

Wszyscy sprzedawcy internetowi zapewne już wiedzą o zmianach w prawach konsumentów wchodzących w życie 25 grudnia 2014 roku (pisałem o nich na łamach naszego bloga). Ci, którzy przez internet sprzedają produkty spożywce powinni pamiętać jeszcze o jednej dacie a mianowicie 13 grudnia 2014 kiedy to w życie wejdzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Wszyscy prowadzący sklepy internetowe z towarami spożywczymi muszą wiedzieć, że w raz z producentami żywności są odpowiedzialni za dostarczenie konsumentowi finalnemu informacji o produkcie przewidzianych w rozporządzeniu. Wymienione rozporządzenie precyzuje jakie informacje muszą zostać przekazane klientowi przed dokonaniem przez niego zakupu oraz w jaki sposób. W szczególności nacisk został położony na przekazanie informacji na temat czynników alergicznych, które powinny zostać wyróżnione na stronie poprzez pogrubienie, kursywę albo pogrubienie.

Nowe wymogi przy prezentacji żywności

Następujące informacje muszą zostać przedstawione klientowi przed zakupem:

 • nazwa produktu;
 • wykaz składników wraz z wyróżnieniem produktów alergicznych;
 • listę wszystkich składników oraz substancji pomocniczych wykorzystanych przy produkcji wymienione w załącznikach do rozporządzenia;
 • podanie dokładnej ilości składników lub kategorii składników;
 • ilość netto produktu;
 • datę przydatności do spożycia (ta informacja nie musi być dostępna na stronie sklepu, jednak z perspektywy najlepszych praktyk powinna się znaleźć na niej);
 • wszystkie specjalne warunki przechowywania i przetwarzania produktu;
 • nazwę firmy wprowadzającej żywności na rynek;
 • kraj i miejsce pochodzenia;
 • instrukcję użytkowania jeżeli kupujący może nie być wstanie wykorzystać produktu bez niej;
 • w przypadku produktów o zawartości alkoholu ponad 1,2% musi zostać podana dokładna zawartość;
 • informacje o wartości odżywczej (wymagane) w przeliczeniu na 100 g albo 100 ml produktu oraz porcję:
  • wartość energetyczna;
  • ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych; węglowodorów, cukrów, białek oraz soli.

W przypadku niektórych produktów rozporządzenie precyzuje jakie szczegółowe informacje mają zostać podane.

Podsumowanie

Po 13 grudnia 2014 nie będzie można legalnie sprzedawać żywności w sklepie internetowym bez podania powyżej wymienionych informacji. Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie precyzuje nie tylko zakres informacji ale również metodę ich prezentacji, co w przypadku sklepu internetowego może wymagać zmiany obecnego wyglądu strony.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.

Share
Strony:«1234»