Browsing articles in "podatki"
Sty
12
2016

Podatek obrotowy od handlu internetowego ?!

Jak donosi dzisiejsze (12.01.2015) wydanie dziennika Rzeczpospolita, podatek obrotowy od sprzedaży miały by również  zapłacić sklepy internetowe. Oczywistym tłem jest potrzeba pozyskania dodatkowego finansowania budżetu Państwa, który od tego roku zostanie obciążony wydatkami na spełnienie obietnic wyborczych np. na 500zł na drugie i kolejne dziecko.

Co przyniesie budżetowi Państwa podatek obrotowy od handlu internetowego?

Zgodnie z szacunkami na początku 2016 roku w Polsce działało ok 20 tyś sklepów internetowych generujących ok 35 mld zł obrotu rocznie. Biorąc pod uwagę minimalną stawkę podatku na poziomie 0,1% obrotu przyniosło by to budżetowi 35 mln zł. W różnych wypowiedziach pracowników Ministerstwa Finansów wynika, że podatek obrotowy przyjmie formę podatku progresywnego w zależności od wysokości obrotu, ewentualnie branży. Przewiduje się możliwość również istnienia kwoty wolnej od podatku. Ministerstwo finansów planuje przedstawić projekt ustawy o nowym podatku obrotowym do końca tego tygodnia tj. 15 stycznia.

Podatek obrotowy a handel internetowy w Polsce

Podatek obrotowy dotknie Polskie małe i średnie firmy

Łatwo przewidzieć, że główne obciążenia związane z podatkiem obrotowym poniosą rodzime małe i średnie firmy prowadzące sprzedaż poprzez internet. Podatek obrotowy ominie duże międzynarodowe sklepy internetowe, które w Polsce prowadziły jedynie wersje językowe sklepu.

Implikacje podatku obrotowego dla klientów

Klienci mogą spodziewać się podwyżki cen w szczególności w mniejszych sklepów, ewentualnie zamknięcia małych i średnich sklepów internetowych, których nie będzie się dalej opłacało prowadzić. Oczywiście zmniejszy to konkurencyjność zakupów w internecie w szczególności w porównaniu do zakupów tradycyjnych.

Jak ominąć podatek obrotowy?

Oczywiście sklepy internetowe mogą próbować ominąć podatek obrotowy poprzez przeniesienie swojej działalności np. do Czech gdzie podatki są zdecydowanie bardziej przystępne.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share
Lut
15
2015

VAT za usługi elektroniczne 2

Od 1 stycznia 2015 nastąpiły zmiany w podatku VAT dla usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, pisaliśmy o tej zmianie w poprzednim poście. Zmianie uległo określenie miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT, tym miejscem stało się miejsce zamieszkania/ pobytu usługobiorcy. Dla kupującego zmianie ulega oczywiście wysokość ceny końcowej za usługę, dla przedsiębiorcy zmian jest więcej:

Konieczność prowadzenie ewidencji

Podatnik (przedsiębiorca) musi prowadzić ewidencję, którą musi przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym świadczona była usługa. Taka ewidencja powinna zawierać następujące punkty:

 • oznaczenie państwa konsumenta dla którego świadczymy usługę;
 • rodzaj świadczonej usługi;
 • datę świadczenia usługi;
 • podstawę podatku ze wskazaniem waluty;
 • kwoty podwyższające albo zmniejszające podstawę;
 • zastosowaną stawkę VAT;
 • kwotę należnego podatku VAT wraz z walutą;
 • datę i kwotę otrzymanej płatności;
 • jeżeli wystawiona była faktura – informacje zawarte na fakturze;
 • imię i nazwisko usługobiorcy (o ile jest znane);
 • informacje wykorzystane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę (np. adres IP).

Formy rozliczenia

W związku z koniecznością rozliczania podatku VAT za usługi elektroniczne podatnik (przedsiębiorca) musi rozliczyć się każdym urzędem skarbowym, każdego kraju członkowskiego do którego świadczył usługi. To oczywiście pociąga za sobą konieczność rejestracji podatkowej w każdym kraju. Na szczęście Unia Europejska umożliwia (fakultatywne) rozwiązanie pod postacią systemu MOSS. Dzięki temu, przedsiębiorca może rozliczyć się z jednym wybranym urzędem podatkowym w kraju swojej siedziby (w Polsce jest to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście). Oczywiście wymaga to osobnej rejestracji. Ważną kwestią jest, że konieczność rozliczania podatku VAT za usługi elektroniczne dotyczy również przedsiębiorców zwolnionych „podmiotowo” z podatku VAT.

Deklaracja

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT do 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału w którym nastąpiła sprzedaż usług elektronicznych. Ciekawą kwestią jest obowiązek składania deklaracji zerowych, tj. nawet jeżeli w kwartale nie odbyła się, żadna sprzedaż to i tak podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Więcej informacji dostępnych jest między innymi w broszurze Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+MOSS+styczen+2015.pdf


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share
Lut
9
2015

VAT za usługi elektroniczne

W całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2015 uległa zmianie metoda rozliczania VAT przy sprzedaży usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych dla odbiorców będących osobami fizycznymi (e.g reklamy internetowej, e-booków, kursów itd.) Nie uległy zmianie zasady opodatkowania w przypadku sprzedaży dla firm.

Sytuacja do 31 grudnia 2014

Do końca 2014 przedsiębiorca sprzedając swoje usługi elektroniczne osobie z państwa unijnego opodatkowywał sprzedaż podatkiem VAT w państwie z którego pochodził.

VAT za usługi elektroniczne po 1 stycznia 2015

Miejscem opodatkowania usług elektronicznych staje się kraj nabywcy będącego osoba fizyczną, przy wykorzystaniu stawek VAT kraju nabywcy. Tak samo przedsiębiorca zostanie zobowiązany do rejestracji w celu rozliczenia podatku VAT od takiego obrotu w kraju nabywcy.

Dlaczego zmieniono metodę naliczania VAT za usługi elektroniczne

Już powyższy skrócony opis zmiany w metodologi VAT za usługi elektroniczne, powoduje dla większości przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż takich usług spore komplikacje organizacyjne i prawne. Dlatego na usta ciśnie się pytanie dlaczego Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić taką zmianę?

Idea wydaje się szczytna, kraje unijne zwróciły uwagę, że duże międzynarodowe korporacje stosują rożnego typu schematy prawne w celu uniknięcia płacenia podatków (tak zwana optymalizacja podatkowa). Oczywiście przez to budżety krajów unijnych traciły miliony euro, które można było by przeznaczyć na ważne cele społeczne [!sarkazm]. To jest trywialna przyczyna wprowadzenia zmian. Oczywiście duże podmioty będą w stanie wydelegować kilku informatyków oraz zatrudnić odpowiedniego konsultanta z innej wielkie firmy w celu stworzenia odpowiedniego systemu wdrażającego zmiany, mały biznesmen zapewne nie będzie miał aż takich możliwości.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share
Lip
8
2014

E-Nadawca a użyteczność

Doceniam wysiłki wkładane przez Pocztę Polskę w celu poprawy, jakości świadczonych usług oraz otwieranie się na elektroniczny kontakt z klientem. Dochodzę jednak do wniosku, że w ramach platformy E- nadawca klient jest ciągle petentem.

Cały cyfrowy świat  dąży do tego, aby kontakt z wszelakiego typu usługami komputerowymi stawał się pewną formą „przeżycia (experince)”. Różnego typu specjaliści od użyteczności wypowiadają się jak należy stworzyć taki interface, aby był jak najbardziej nastawiony na klienta. Dodatkowo podkreśla się, że w nieodległej przyszłości algorytmy wyszukiwarek, jako główny element różnicujący strony będą brały pod uwagę użyteczność strony dla klienta. Użyteczności rozumianej jako subiektywnej przyjemności, pożytku lub zadowolenia płynącego z kontaktu z daną stroną.

Z przykrością należy stwierdzić, że system E-nadawca jest w znacznym stopniu zaprzeczeni powyższych praktyk pomimo, że został tworzony na przełomie 2012/2013, czyli całkiem nie tak dawno.

Klient biznesowy czy indywidualny

Z racji ilości nadawanych przesyłek i kilku jeszcze innych powodów mam podpisana z Pocztą Polską umowę, czyli mogę nadawać przesyłki bez naklejania znaczków jedynie przystawiając odpowiednią pieczątkę. Ponieważ przekonałem się do Paczek Mini, które można aktywować osobiście w systemie E-nadawca dlatego postanowiłem uruchomić E-nadawcę. Patrząc z perspektywy podpisanej umowy wybrałem konto dla klienta biznesowego. Po dwóch próbach udało się zarejestrować niestety Paczki Mini nie jest uwzględniona w mojej umowie, dlatego też nie istniała na liście na liście możliwych przesyłek. Ma to swoja logikę, ale czemu nie można wysłać innej przesyłki. Może ma to coś wspólnego  z faktem, że moja umowa obowiązuje tylko na dwóch wskazanych Urzędach Pocztowych w Łodzi i żadnym innym. Skomplikowany jest świat Poczty Polskiej, taki obrót spraw zmusił mnie do założenia drugiego konta w systemie E-nadawca, tym razem już jako klient indywidualny.

Jaki Urząd Pocztowy

E-nadawca

Trudny wybór Urzędu Pocztowego

Wybierając klienta indywidualnego czekają nas kolejne niespodzianki. Pierwszą jest wybór Urzędu Pocztowego, nie jest to takie proste gdyż lista obejmuje wszystkie Urzędy w Polsce a jest ich ponad 2500, na szczęście lista podzielona jest per województwo. Trudno zrozumieć dlaczego nie stworzono dwóch list wyboru. Albo, że podanie kodu nie powoduje automatycznego wybrania w końcu przypisanego mu urzędu pocztowego.

Wspominałem wcześniej, że moje spotkanie z e-nadawcą wynikało z nadawania Paczki Mini, ważną cechą tej usługi jest to, że należny zadeklarować Urząd w którym zostanie nadana. Dużą niespodzianką przy pracy z E- nadawcą było dla mnie, że mimo wcześniejszego wyboru Urzędu (patrz wyżej) mój wybór nie chciał się przenosić na pozostałe podstrony, ale może robiłem coś źle.

Królestwo niebieskich przycisków

Mnogość różnych przycisków

Mnogość różnych przycisków

Wszystko widoczne, wszystkie możliwe opcje, każda ma swój własny przycisk. Ten najważniejszy dla postępu procesu nadawania oczywiście ukryty pomiędzy innymi. Zaiste cały interface jest bardzo intuicyjny w obsłudze.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.

Share