Browsing articles tagged with " MOSS"
Lut
15
2015

VAT za usługi elektroniczne 2

Od 1 stycznia 2015 nastąpiły zmiany w podatku VAT dla usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, pisaliśmy o tej zmianie w poprzednim poście. Zmianie uległo określenie miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT, tym miejscem stało się miejsce zamieszkania/ pobytu usługobiorcy. Dla kupującego zmianie ulega oczywiście wysokość ceny końcowej za usługę, dla przedsiębiorcy zmian jest więcej:

Konieczność prowadzenie ewidencji

Podatnik (przedsiębiorca) musi prowadzić ewidencję, którą musi przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym świadczona była usługa. Taka ewidencja powinna zawierać następujące punkty:

 • oznaczenie państwa konsumenta dla którego świadczymy usługę;
 • rodzaj świadczonej usługi;
 • datę świadczenia usługi;
 • podstawę podatku ze wskazaniem waluty;
 • kwoty podwyższające albo zmniejszające podstawę;
 • zastosowaną stawkę VAT;
 • kwotę należnego podatku VAT wraz z walutą;
 • datę i kwotę otrzymanej płatności;
 • jeżeli wystawiona była faktura – informacje zawarte na fakturze;
 • imię i nazwisko usługobiorcy (o ile jest znane);
 • informacje wykorzystane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę (np. adres IP).

Formy rozliczenia

W związku z koniecznością rozliczania podatku VAT za usługi elektroniczne podatnik (przedsiębiorca) musi rozliczyć się każdym urzędem skarbowym, każdego kraju członkowskiego do którego świadczył usługi. To oczywiście pociąga za sobą konieczność rejestracji podatkowej w każdym kraju. Na szczęście Unia Europejska umożliwia (fakultatywne) rozwiązanie pod postacią systemu MOSS. Dzięki temu, przedsiębiorca może rozliczyć się z jednym wybranym urzędem podatkowym w kraju swojej siedziby (w Polsce jest to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście). Oczywiście wymaga to osobnej rejestracji. Ważną kwestią jest, że konieczność rozliczania podatku VAT za usługi elektroniczne dotyczy również przedsiębiorców zwolnionych „podmiotowo” z podatku VAT.

Deklaracja

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT do 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału w którym nastąpiła sprzedaż usług elektronicznych. Ciekawą kwestią jest obowiązek składania deklaracji zerowych, tj. nawet jeżeli w kwartale nie odbyła się, żadna sprzedaż to i tak podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Więcej informacji dostępnych jest między innymi w broszurze Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+MOSS+styczen+2015.pdf


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share
Lut
9
2015

VAT za usługi elektroniczne

W całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2015 uległa zmianie metoda rozliczania VAT przy sprzedaży usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych dla odbiorców będących osobami fizycznymi (e.g reklamy internetowej, e-booków, kursów itd.) Nie uległy zmianie zasady opodatkowania w przypadku sprzedaży dla firm.

Sytuacja do 31 grudnia 2014

Do końca 2014 przedsiębiorca sprzedając swoje usługi elektroniczne osobie z państwa unijnego opodatkowywał sprzedaż podatkiem VAT w państwie z którego pochodził.

VAT za usługi elektroniczne po 1 stycznia 2015

Miejscem opodatkowania usług elektronicznych staje się kraj nabywcy będącego osoba fizyczną, przy wykorzystaniu stawek VAT kraju nabywcy. Tak samo przedsiębiorca zostanie zobowiązany do rejestracji w celu rozliczenia podatku VAT od takiego obrotu w kraju nabywcy.

Dlaczego zmieniono metodę naliczania VAT za usługi elektroniczne

Już powyższy skrócony opis zmiany w metodologi VAT za usługi elektroniczne, powoduje dla większości przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż takich usług spore komplikacje organizacyjne i prawne. Dlatego na usta ciśnie się pytanie dlaczego Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić taką zmianę?

Idea wydaje się szczytna, kraje unijne zwróciły uwagę, że duże międzynarodowe korporacje stosują rożnego typu schematy prawne w celu uniknięcia płacenia podatków (tak zwana optymalizacja podatkowa). Oczywiście przez to budżety krajów unijnych traciły miliony euro, które można było by przeznaczyć na ważne cele społeczne [!sarkazm]. To jest trywialna przyczyna wprowadzenia zmian. Oczywiście duże podmioty będą w stanie wydelegować kilku informatyków oraz zatrudnić odpowiedniego konsultanta z innej wielkie firmy w celu stworzenia odpowiedniego systemu wdrażającego zmiany, mały biznesmen zapewne nie będzie miał aż takich możliwości.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.
Share