Browsing articles tagged with " regulamin sklepu"
Sty
16
2016

Obowiązek informacyjny dla sklepów internetowych – platforma ODR

Dopiero 15 lutego 201 ruszy Europejska platforma internetowa do rozwiązywania sporów droga elektroniczną ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 524/2013. Jednak już od 9 stycznia 2016 roku wszystkie sklepy internetowe powinny informować o tej platformie na swoich stronach.

W jaki sposób należy wywiązać się z nowych wymogów?

Najprostsza metodą wywiązania się z nowych wymogów informacyjnych czyli podania informacji o platformie oraz linka do niej, jest dodanie odpowiedniej sentencji do regulaminu sklepu sklepu. Przykładowy tekst może wyglądać w następujący sposób:

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Dodatkowo przedsiębiorca powinien poinformować kupującej o możliwości wykorzystania platformy ODR w przypadku złożenia reklamacji.

Platforma ODR pozytywna zmiana dla e-sklepów

Platforma umożliwia rozwiązywanie reklamacji złożonych przez klientów z różnych krajów Unii Europejskiej oczywiście w różnych językach. Konsument składając skargę za pośrednictwem platformy ODR, rozpoczyna procedurę ugodowego rozwiązania skargi. Co powinno ułatwić poza sądowe osiągniecie porozumienia pomiędzy klientem a przedsiębiorcą, jednocześnie nie obciążając obu stron kosztami postępowania sądowego.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.

 

Share
Lip
12
2014

Klauzule abuzowane czerwiec 2014

Rejestr klauzul abuzowanych prowadzony przez UOKiK opiewa już na 5719 wpisów i  ciągle przybywa nowych, głównie za sprawą działalności różnych Stowarzyszeń Konsumenckich jak również przedsiębiorców, którzy nie zwracają uwagi na aspekty prawne swojej działalności . Przy czym zastanawiające jest, że przedsiębiorcy łamią ciągle te same przepisy i to pomimo licznych akcji uświadamiających. Poniżej wyjątki z klauzul ostatnio dodanych do spisu.

Ograniczanie prawa klienta do odstąpienia od umowy.

Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT)

Zwracany towar należy odesłać kurierem razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta, na jaki należy zwrócić pieniądze

Według prawa konsument ma prawo do zwrotu towaru ale już nie musi zwracać przedsiębiorcy ani dowodów zakupu, ani tez nie musi składać oświadczeń na piśmie.

Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (opłaty za dostawę, opłata za płatność w kanale internetowym „eCard”)

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty uzyskanej od klienta w ramach procesu sprzedaży, wynika to z zasady, że w przypadku odstąpienia od umowy uznawana jest ona za niebyłą.

 Błędy w danych technicznych

Sklep (…) zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy na stronach sklepu wystąpią nieoczekiwane błędy polegające na wyświetleniu niewłaściwej ceny lub podaniu informacji o dostępności towarów niezgodnej ze stanem faktycznym

Każdy ma prawo do błędu i to jest fakt, jednak nie można zastrzegać w regulaminie tego w regulaminie. W przypadku błędu po stronie sklepu (np. braku towaru) klientowi przysługuje odstąpienie od umowy ze względu na niezgodność towaru z umową. Jeżeli błąd może narazić przedsiębiorcę na straty można tego uniknąć, co postaram się też opisać.

Niestandardowe klauzule niedozwolone

Pomiędzy standardowymi klauzulami spotkać można przypadki wymagające dalszego zagłębienia się, przykładem może być poniższa klauzula wpisana na listę po procesie z jedną z większych księgarni wysyłkowych:

„W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo niewysłania towaru”

Bazując na art. 385 pk 8 k.c. sąd uznał, że klauzula kształtuje prawa i obowiązki jednostronnie w stosunku do konsumenta bez możliwości ich negocjacji (umowa w postaci regulaminu na stronie internetowej). Musimy pamiętać, że z perspektywy profesjonalisty, jakim jest przedsiębiorca prawo wymaga podwyższonych mierników staranności (art. 355 pkt. 2 k.c.) które też brane są pod uwagę przez sądy. Dlatego zabronione jest jednostronne kształtowanie regulaminów.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.

Share
Cze
26
2014

Ustawa o prawach konsumenta opublikowana

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o prawach konsumenta wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Ustalone zostało bardzo długie vacatio legis, czyli nowe prawo zacznie obowiązywać od 25 grudnia tego roku. Czyli ponad pół roku później niż zakładała to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady przez co Polska naraża się na karę.

Najważniejszą zmianą podkreślaną przez UOKiK jest wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem i na odległość z 10 do 14 dni.

Pozostałe zmiany wprowadzone nowa ustawą zostały opisane we wcześniejszym wpisie.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.

Share
Kwi
29
2014

Zakładamy sklep internetowy ? cześć 2

Rozpoczynając przygodę ze sklepem internetowym musimy się zmierzyć z wieloma tematami, jednym z nich są związane z tym przepisy prawne a w szczególności regulamin sklepu. Wydawało by się, że na ten temat napisano już setki stron, lista poradników jest długa a jednak ciągle znajduje się oczywiste kwiatki w regulaminach sklepów nawet dużych firm, które przecież chyba stać na dobrych prawników. Co ma zrobić początkujący właściciel sklepu internetowego, regulamin przecież opisuje wiele ważnych rzeczy i stanowi podstawę współpracy z klientami.

Co w regulaminie musi być?

Informacje ogólne

Najważniejsza informacją jest pełna nazwa firmy, wraz z adresem, NIP-em, REGONEM oraz informacją o wpisie do ewidencji/KRS. W tym samym miejscu warto też powtórzyć wszystkie pozostałe informacje kontaktowe jak numer telefonu czy mail.

Czy sklep stanowi ofertę?

Kiedy sklep stanowi ofertę w takim przypadku w momencie zakupu przez klienta następuje zawarcie umowy i sklep musi towar dostarczyć. W przypadku odwrotnym, tzn. jeżeli sklep nie stanowi oferty tylko zaproszenie do składania ofert, w momencie złożenia zamówienia przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wypełnienia takowego do czasu kiedy sam go nie potwierdzi. Jedno zdanie, stanowi olbrzymią różnicę. Precyzyjniej mówi o tym Art 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego.

Ceny towaru

Regulamin powinien zawierać informacje czy ceny podane są cenami brutto czy netto, oraz czy zawierają koszty transportu czy też nie. Ceny mogą być podane zarówno w złotych jak i w walutach obcych.

Opis zawierania oraz rozwiązywania umowy

Pomijając informacje czy sklep przedstawia ofertą przedsiębiorstwa czy też nie, regulamin powinien opisywać zwięźle sposób zawierania umowy i wymagania stawiane takiemu zamówieniu. Na przykład informacje, że zamówienia bez adresu dostawy nie będą akceptowane. O czym mówi art. 66 paragraf 2 kodeksu cywilnego. W szczególności należy poinformować o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, bez tego zapisu okres odstąpienia od umowy automatycznie wydłuża się do 3 miesięcy. To precyzuje ustawa o ochronie praw konsumentów.

Wymagania techniczne

Regulamin powinien prezentować wymagania techniczne stawiane klientowi przy współpracy ze sklepem. Punkt ten powinien zawierać też informacje o przekazywanych i przechowywanych informacjach (np. stosowaniu ciasteczek). Zapis ten wynika z ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Płatność przy odbiorze jest wymagana

Każdy sklep internetowy musi umożliwiać zapłatę przy odbiorze towaru przez klienta czyli przesyłka pobraniową, jest to wymóg prawny. Wymóg taki nakłada art. 11 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

Informacja o bezpieczeństwie danych

Regulamin powinien zawierać informację o bezpieczeństwie danych osobowych w szczególności podawać numer pod jakim zbiór danych został zarezerwowany w GIODO. Jeżeli chcemy, punkt ten może odnosić klienta do osobnej polityki ochrony danych osobowych. Te zapisy wynikają z ustawy o ochronie danych osobowych.

Czego w regulaminie nie może być.

Lista klauzul niedozwolonych jest długa i systematycznie wydłużana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pełen rejestr znajdziemy na stronie UOKiK http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php Początkujący przedsiębiorca powinien pamiętać, że niedozwolone klauzule nie mają mocy prawnej w ramach kodeksu cywilnego.

Do najczęściej występujących klauzul można zaliczyć na przykład brak odpowiedzialności przedsiębiorcy za przesyłki, czy też obligowanie kupujących do odsyłania produktów w przypadku odstąpienia od umowy w oryginalnych opakowaniach. Nagminnie też występują ograniczenia właściwości sądów, które miały by rozstrzygać spory pomiędzy konsumentem a sklepem.

Regulacje Europejskie

Unia Europejska sprzyja rozwojowi e – handlu jednak nie zapomina również o ochronie klienta. Dlatego każdy sklep powinien śledzić wprowadzane zmiany jak np. sugestia wprowadzenia ujednoliconej formy rozwiązywania umów zawartych na odległość.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.

Share