Browsing articles tagged with " UOKiK"
Lis
14
2015

Została uruchomiona baza wyroków sądów dotyczących decyzji Prezesa UOKiK

Baza wyroków

W ramach strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w listopadzie 2015 roku uruchomiona została baza wyroków Sądów Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), apelacji od wyroków SOKiK do Sądu Apelacyjnego oraz skarg kasacyjnych od wyroków Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone zapadłych po 1 września 2015 roku. Publikowane wyroki uzupełniają już istniejącą listę decyzji Prezesa UOKiK.

Baza wyroków dostępna jest na stronie http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf zaś lista decyzji Prezesa UOKiK na stronie http://uokik.gov.pl/decyzje/. Szczegółowe informacje o zasadach publikowania wyroków dostępne są w osobnym dokumencie: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=17200

Dlaczego warto zapoznać się z bazą decyzji i wyroków

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania prawa, co implikuje konieczność bieżącego zapoznawania się z wprowadzanymi zmianami. Każda zmiana w prawie powinna skutkować zmianami w działalności przedsiębiorcy np. wprowadzeniu zmian do regulaminu sklepu internetowego. Pewną formą poznawania tego prawa jest bieżąca lektura decyzji Prezesa UOKiK oraz wyroków do tych decyzji. Oczywiście należy zaznaczyć, że jest to wtórna metoda, która nie zapewni zgodności działalności przedsiębiorcy z obowiązująca literą prawa.

W przypadku sklepów internetowych ważnym aspektem jest śledzenie listy klauzul niedozwolonych.

Udanej lektury 🙂


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.

Share
Lip
12
2014

Klauzule abuzowane czerwiec 2014

Rejestr klauzul abuzowanych prowadzony przez UOKiK opiewa już na 5719 wpisów i  ciągle przybywa nowych, głównie za sprawą działalności różnych Stowarzyszeń Konsumenckich jak również przedsiębiorców, którzy nie zwracają uwagi na aspekty prawne swojej działalności . Przy czym zastanawiające jest, że przedsiębiorcy łamią ciągle te same przepisy i to pomimo licznych akcji uświadamiających. Poniżej wyjątki z klauzul ostatnio dodanych do spisu.

Ograniczanie prawa klienta do odstąpienia od umowy.

Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT)

Zwracany towar należy odesłać kurierem razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta, na jaki należy zwrócić pieniądze

Według prawa konsument ma prawo do zwrotu towaru ale już nie musi zwracać przedsiębiorcy ani dowodów zakupu, ani tez nie musi składać oświadczeń na piśmie.

Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (opłaty za dostawę, opłata za płatność w kanale internetowym „eCard”)

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty uzyskanej od klienta w ramach procesu sprzedaży, wynika to z zasady, że w przypadku odstąpienia od umowy uznawana jest ona za niebyłą.

 Błędy w danych technicznych

Sklep (…) zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy na stronach sklepu wystąpią nieoczekiwane błędy polegające na wyświetleniu niewłaściwej ceny lub podaniu informacji o dostępności towarów niezgodnej ze stanem faktycznym

Każdy ma prawo do błędu i to jest fakt, jednak nie można zastrzegać w regulaminie tego w regulaminie. W przypadku błędu po stronie sklepu (np. braku towaru) klientowi przysługuje odstąpienie od umowy ze względu na niezgodność towaru z umową. Jeżeli błąd może narazić przedsiębiorcę na straty można tego uniknąć, co postaram się też opisać.

Niestandardowe klauzule niedozwolone

Pomiędzy standardowymi klauzulami spotkać można przypadki wymagające dalszego zagłębienia się, przykładem może być poniższa klauzula wpisana na listę po procesie z jedną z większych księgarni wysyłkowych:

„W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo niewysłania towaru”

Bazując na art. 385 pk 8 k.c. sąd uznał, że klauzula kształtuje prawa i obowiązki jednostronnie w stosunku do konsumenta bez możliwości ich negocjacji (umowa w postaci regulaminu na stronie internetowej). Musimy pamiętać, że z perspektywy profesjonalisty, jakim jest przedsiębiorca prawo wymaga podwyższonych mierników staranności (art. 355 pkt. 2 k.c.) które też brane są pod uwagę przez sądy. Dlatego zabronione jest jednostronne kształtowanie regulaminów.


Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na temat związany z handlem internetowym a wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie prawa czy obrotu gospodarczego. Autor nie odpowiada za jakie kolwiek szkody wyrządzone zastosowanie lub brakiem zastosowania się do tej treści.

Share